Dit zijn onze algemene voorwaarden met betrekking tot huur van de ruimtes voor evenementen, vergaderingen en andere meetings.

HUUR VAN DE RUIMTES
Het huren van een of meerdere ruimtes kan bij de Social Impact Factory per uur. Buiten de standaard openingstijden in overleg. De huurprijs is inclusief de bij de ruimte behorende beamers, projectieschermen, LCD schermen, flipovers, wifi. Catering is niet bij de huurprijs inbegrepen.

De overeenkomst tussen de huurder en Social Impact Factory komt tot stand door (digitale) ondertekening van de door Social Impact Factory uitgebrachte offerte. 

OPTIES EN RESERVEREN
Een optie kan per e-mail (of telefonisch) op basis van beschikbaarheid vrijblijvend worden geplaatst. Een optie is 2 weken geldig tenzij anders vermeldt in de offerte. (Indien de optie niet tijdig wordt bevestigd, heeft Social Impact Factory geen enkele verplichting om de datum voor de opdrachtgever te reserveren.)

Mocht de huurder geen gebruik willen maken van de optie, dan dient hij of zij dit per e-mail door te geven. De optie kan per e-mail (of via het boekingssysteem) worden omgezet in een definitieve reservering, door ondertekening van de offerte of een akkoord op de mail. Na het bevestigen van de optie gelden de onderstaande annuleringsvoorwaarden.

BETALING
Facturen worden standaard elektronisch verzonden. De betalingstermijn is binnen 14 dagen na factuurdatum. (Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.) Wanneer niet volgens deze voorwaarden wordt gehandeld zijn de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van de huurder. 

AANBETALING
Voor boekingen boven de EUR 3000 excl. BTW kunnen wij vragen om een 50% aanbetaling. 

GEBRUIK VAN RUIMTES EN MATERIALEN
De huurder zal de gehuurde ruimte en inventaris op het overeengekomen tijdstip met een uitloop van maximaal 15 minuten verlaten en in ordelijke staat achterlaten. Zonder voorafgaande toestemming van Social Impact Factory mag niets op welke wijze dan ook aan muren, wanden e.d. worden bevestigd of geplakt. Schade die door de huurder aan het gebouw, de inventaris e.d. wordt toegebracht of is ontstaan, zaal door Social Impact Factory op kosten van de huurder worden hersteld.

De gehuurde ruimte dient slecht gebruikt te worden voor het doel waarvoor de overeenkomst met Social Impact Factory is aangegaan. In geval van wangedrag (ter beoordeling van Social Impact Factory) aan de zijde van de huurder of van personen die zich op uitnodiging van de huurder in de door Social Impact Factory verhuurde ruimtes bevinden, is Social Impact Factory ten allen tijde bevoegd de toegang tot c.q. het verdere verblijf in het pand van Social Impact Factory aan deze personen te ontzeggen en hen zo nodig te verwijderen.

Het is de huurder niet toegestaan de ruimtes aan derden te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen.

CATERING
De catering van Social Impact Factory wordt volledig verzorgt door ons horecapartner De Utrechter. Het is zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Social Impact Factory niet toegestaan meegebrachte eet- en drinkwaren te verstrekken en/of te nuttigen.

Vermelde catering bedragen zijn exclusief 9% of 21% BTW.

ANNULEREN VAN DE GEHELE BOEKING
De annuleringsvoorwaarden zijn van kracht als de offerte per email is bevestigd naar Social Impact Factory. Bij het annuleren gelden de volgende voorwaarden:

Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep t/m 15 personen dan geldt voor annuleren van die reservering het volgende:

  • Kosteloos tot 2 werkdagen van te voren
  • Binnen 2 werkdagen: 100% van de boeking

Wanneer een reservering is gemaakt voor groepen vanaf 16 t/m 50 personen dan geldt voor annuleren van die reservering het volgende:

  • Kosteloos tot 5 werkdagen van te voren
  • Binnen 5 werkdagen: 50% van de boeking
  • Binnen 2 werkdagen: 100% van de boeking

Wanneer een reservering is gemaakt voor groepen vanaf 51 personen dan geldt voor annuleren van die reservering het volgende:

  • Kosteloos tot 1 maand van te voren
  • Binnen 1 maand: 25% van de boeking
  • Binnen 10 werkdagen: 50% van de boeking
  • Binnen 2 werkdagen: 100% van de boeking

Annuleringen kunnen alleen per e-mail worden doorgegeven. Ingeval van no-show is de klant in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen.

WIJZIGEN VAN EEN BOEKING
Wijzigingen van het aantal personen naar boven kan tot 1 werkdag voor de aanvang van de bijeenkomst. Wijzigingen van het aantal personen naar beneden kan bij boekingen t/m 15 personen tot 2 werkdagen en vanaf 16 personen tot 5 werkdagen voor de aanvang van de bijeenkomst.  

EXTERNE SAMENWERKINGSPARTNERS
De reserveringsvoorwaarden van externe samenwerkingspartners (bijvoorbeeld audiovisuele techniek) kunnen andere reserveringsvoorwaarden hanteren. 

PRIJSWIJZIGINGEN
Alle aangegeven prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en jaarlijkse prijsverhogingen.

AANSPRAKELIJKHEID
Social Impact Factory is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging, vermissing of verlies van materialen, apparatuur en andere eigendommen die door huurder in het gebouw zijn geplaatst of die huurder heeft laten plaatsen. Social Impact Factory aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijke ongevallen van huurder en/of derden die van de gehuurde ruimte(s) gebruik maken.

OVERMACHT
In geval van dergelijke overmacht – waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, internet, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, brand, overlijden – kan de uitvoering van de boeking in overleg worden opgeschort.